Meny

Drammen Rivers 2016-08-25 22:13:11

Bli Sponsor!

Vil dere være samarbeidspartnere til en lokal basketklubb i utvikling?

Vi er helt avhengige av gode sponsorer og amarbeidspartnere for å kunne opprettholde aktivitetene våre. Vi vil ha in sponsorer som har lyst å bidra til å styrke barn og ungdommer gjennom muligheten at få spille basket, og samtidig bidra til en sunn og aktiv lokalmiljø i Drammen. Alle bedrifter som er med og støtter idretten utfører et viktig samfunnsoppdrag!

Drammen er et uttalt satsingsområde for norsk basketball. Både forbund og klubber rundt oss er sterke allierte som ønsker en skikkelig basketballboost i Drammen! Vi vet at vi kan få det til, men trenger støtte for å realisere planene. Vil du være med på laget og på reisen?

Hovedsponsor - sponsor og partner
Vi ønsker å få til avtaler med sponsorer på ulike nivåer, pakker som løper over 2-3 år for å gi mest mulig kontinuitet. 

Støttespillere
Vi ønsker også å knytte til oss flest mulig støttespillere, som bidrar med valgfrie engangsbeløp. De som ønsker kan øremerke bidraget sitt til noen av våre satsningsområder.

For mer informasjon om våre sponsoravtaler, ta kontakt med kasserer.
Ingela Kleveland ingela.kleveland@gmail.com, mob 488 99 232.

Våre satsningsområder som vi trenger bidrag til er:

INTEGERERING & LIKESTILLING

Støtte til medlemmer med dårlig betalingsevne
Vi er en klubb i en by der det av forskjellige grunner er barn med foreldre som har dårlig betalingsevne. Drammen Rivers ønsker å framstå som en klubb som tar inkludering og likeverd på alvor, og vil gjerne diskutere støtteordninger for barn og unge som ønsker å spille basketball, men som frykter at de ikke har råd. Basketballglede skal ikke være et spørsmål om god eller dårlig råd! Vi trenger bidrag til halleie, utstyr og trenere for å kunne holde kontingentene nede. 

Jenter!
Drammen Rivers deler en utfordring med det meste av idrettsnorge: det er for få aktive jenter i klubben! Vi ønsker oss flere jenter, og vi er tett dialog med Drammen Idrettsråd, som vi samarbeider med om et jenteprosjekt på mandager. For å få flere jenter til å komme trenger vi både å markedsføre oss og eventuelt gi noe støtte til trenere.

Åpen hall
Basket er for alle! For å få inn så mange som mulig inn i vår idrett arrangerer vi ukentlig åpen hall i Galterudhallen. Også dette prosjektet er et samarbeid med Drammen Idrettsråd, og vi gjør Galterudhallen til et naturlig og hyggelig treffpunkt for unge på Fjell, og for alle som er nysgjerrige på basketball. Her er fokus på å få så mange som mulig å finne gleden i å spille basketball, uavhengig alder, kjønn, etnisitet eller tidligere erfaring av basket.

AKTIVITET
Skolebasket
Vi ønsker å samarbeide med skolene i Drammen for å få basketball inn blant barn i alderen 7 til 11 år. Vi ønsker en modell som likner det Kongsberg Miners har fått til i Kongsberg, der aktiviteten er et lokalt lavterskeltilbud for å fange interessen. Her trenger vi støtte til halleie og instruktører, for å holde kontingenter nede.

3 mot 3-turnering
Drammen Rivers ønsker å arrangere en 3 mot 3-turnening på årlig basis, som et proft og attraktivt arrangement. 3 mot 3-turneringene i Norge er arrangert etter FIBA-mal, og dermed en del av det store, internasjonale basketballsirkuset! Vi er stolte av at vi får tildelt et slikt arrangement i Drammen!

Lag i seriespill
Klubben ønsker selvfølgelig å få stadig flere lag i seriespill. Dette er ressurskrevende, ikke minst økonomisk. Vi ønsker å kunne melde på alle grupper som er sportslig klare for det, for å kunne skape fantastiske basketøyeblikk for spillere i alle aldere.

KVALITET

Kompetanseutvikliing for coacher og spillere
Drammen Rivers skal være en kompetansedrevet klubb. Kompetansen skal utvikles for alle som er, og ønsker å være, tilknyttet klubben. Det betyr at spillerne skal ha et godt sportslig tilbud, der de blir bedre hele tiden.

Det betyr også at trenere bør få jevnlig tilbud om kurs og coach clinics, at styret kan gå på seminarer og kurs for å forbedre driften, at spillere, foreldre og andre medlemmer kan gå både dommer- og trenerkurs, og at vi kan sende medlemmer på for eksempel kostholdskurs i regi av Norges Idrettsforbund.

Noe av en kompetanseutviklingssum kan også brukes til å delfinansiere egenandelen til spillere som kommer med i Basketballforbundets talentutviklingsprogram.

MATERIELL &  TRENINGSUTSTYR

Baller
Klubben trenger stadig påfyll av baller. Også baller i barnestørrelse for å kunne tilby trening (lek og idrettsglede) til de aller minste spillerne.

Overtrekksvester & kjegler
For treningskamper & fartfylte treninger.

Kampdrakter og profilklæar
Med nytt navn og ny logo trenger vi å få produsert kampdrakter og profilklær for å bygge opp synlighet, kjennskap og eierskap til oss som klubb hos både medlemmene og publikum.

Mobile opphengskurver
For å kunne få i gang flere treninger for de yngre spillerne trenger vi mobile opphengskurver som kan henges på ribbevegger eller i andre kurver. På den måten har vi mulighet å ta med oss egne kurver til idrettshaller og gymsaler som ikke har lave kurver til de yngre spillerne.